นโยบายและการส่งเคลมสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่

สินค้าสามารถส่งเคลมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อสินค้า
2. บริษัท จี.เอ็ม.เอส.คอร์เปอเรชั่น จำกัด 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือส่งซ่อม จะต้องมีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (Void) หรือ หมายเลขรุ่น (Serial Number) ในสภาพที่สมบูรณ์
2. ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น
3. กรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมได้ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน, รุ่นใกล้เคียง, เสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า โดยลูกค้าอาจมีการจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือขอรับเงินคืน ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป
4. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 5-8 วันทำการ โดยมีเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์มาคืนให้ครบชุด เช่น กล่อง, คู่มือ, สายต่างๆ ในสภาพสมบูรณ์
5. สินค้าของแถมหรืออุปกรณ์พ่วง อะไหล่ต่างๆ (Accessories) เช่น สายเชื่อมต่อ, แท่นชาร์ท , Battery ไม่มีการรับประกัน

เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการรับประกันสินค้า

1. สินค้าได้หมดระยะเวลาในการรับประกัน โดยดูจากสติกเกอร์รับประกันสินค้าหรือตรวจสอบประวัติการขาย
2. สติกเกอร์รับประกันสินค้ามีการขูดขีด แก้ไข ลบเลือน หรือฉีกขาด เคลื่อนย้าย ถูกทำลาย หรือมีสติกเกอร์อื่นปิดทับอยู่ หรือ Serial Number ฉีกขาด ลบเลือน
3. สินค้าผ่านการดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม รวมถึงการติดตั้งและการใช้งานไม่ถูกวิธีตามที่คู่มือสินค้าระบุไว้ มีรอยแตกหัก ถูกน้ำ, ของเหลว, สารเคมี, ส่วนประกอบไม่ครบ, แตกหัก หรือ บิ่น, ลายวงจรหลุด ร่อน มีรอยบาดลึก จนทำให้ลายวงจรเสียหาย หรือพิสูจน์ได้ว่ามีการถูกซ่อมแซม แก้ไข หรือ ดัดแปลงจากที่อื่นมาก่อน